מיחזור משכנתאות

 

 

מסלולי משכנתא

הבנקים למשכנתאות מצעים מספר רב של סוגי משכנתאות.
לקוח הבא למחזר משכנתא / לקחת משכנתא חדשה מומלץ להתמקד, ב 4
סוגי משכנתאות עיקריים, ולשלב את מיחזור המשכנתא ב 2 סוגי משכנתאות,
בהתאם ליכולת ההחזר.

משכנתא על בסיס פריים
משכנתא הנגזרת מרבית הפריים בתוספת/החסרה של מקדם סיכון של הבנק.
לרוב במשכנתאות הרבית תהיה פריים פחות מרווח הסיכון.
ריבית הפריים הינה ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. הריבית נקבעת ע"י
בנק ישראל לרוב פעם בחודש.
לטבלת ריביות פריים היסטוריות ניתן לראות תחת קטגוריה (משכנתאות קישורים).
יתרונות:
1. הריבית נמוכה מאוד (נכון לחודש 02/18 ריבית הפריים 1.6, משכנתא
פ-0.5% = 1.1% שנתי.
2. יתרת ההלואה איננה צמודה למדד, לכן הולכת וקטנה עם הזמן.
3. אין עמלת פירעון מוקדם בעת סילוק.
חיסרון:
העלאה של ריבית הפריים ב 3% יכולה להגדיל את התשלום החודשי בכ- 25%,
תלוי בתקופת המשכנתא.
הדבר נובע מכך שמשכנתא זו הגידול/קיטון בהחזר החודשי מבוצע בחודש הבא,
לאחר העלאת/הורדת ריבית הפריים.
במשכנתא זו יתרת המשכנתא תקטן כל חודש. לעומת משכנתא צמודה שם כאשר
האנפלציה עולה התשלום החודשי עולה בשיעור המדד, ויתרת הקרן הצמודה
נשארת לסוף התקופה.
לכן יתכן שבמשכנתא צמודה נשלם מספר שנים אך יתרת המשכנתא לא תקטן,
דבר שלא יקרה אף פעם במשכנתא על בסיס פריים. (זהו יתרונה וחסרונה).

משכנתא צמודת מדד - ריבית קבועה
משכנתא בריבית קבועה לאורך כל תקופת ההלואה, הדבר שמשתנה הינו
ההצמדה לאינפלציה, שיעור האנפלציה מפורסם אחד לחודש ב 15 לחודש,
עבור החודש שקדם (לדוגמא ב 15 למאי מפורסם עלית האנפלציה לחודש אפריל).
יתרונות:
ריבית קבועה לאורך כל תקופת ההלואה.
חסרונות:
1. יתרת ההלואה צמודה למדד, במידה ושיעור המדד השנתי יהיה גבוה, יתכן
שגם אחרי מספר שנות החזר משכנתא, יתרת המשכנתא תהיה גבוה מאשר
יתרת ההלואה ביום לקיחתה.
2. עמלת פרעון מוקדם בעת סילוק.

משכנתא צמודת מדד - בריבית משתנה
דומה למשכנתא צמודת מדד ריבית קבועה, אולם הריבית משתנה אחת
לתקופה שנקבעה מראש (לדוגמא אחת לשנה) בהתאם לתנאי השוק.
יתרונות
1. במידה והריבית בשוק תפחת, יפחת גם שיעור הריבית של המשכנתא.
2. אחת לתקופה שינוי הריבית ניתן גם לבצע פירעון מוקדם ללא קנסות.
חסרונות:
במידה והריבית במשק תעלה, יעלה גם שיעור הריבית על המשכנתא.

משכנתא בריבית קבועה לא צמודה
משכנתא בריבית קבועה לאורך כל תקופת ההלואה ללא הצמדה לאינפלציה.
יתרונות:
ריבית קבועה לאורך כל תקופת ההלואה, ההחזר החודשי לא יגדל או יקטן לאורך כל
משך המשכנתא. מתאימה ללקוח שונא סיכון.

חסרונות:

משכנתא במסלול זה יקרה משמעותית ביחס למשכנתא בריבית קבועה צמודה.
לדוגמא: אם במשכנתא בריבית קבועה הריבית לתקופה של 15 שנים הינה 3% + מדד.
במסלול ריבית קבועה לא צמודה הריבית תהיה בין 5%-7%.

משכנתא ריבית קבועה/משתנה צמודת מט"ח (דולר יורו וכו")
הריבית קבוע או משתנה בהתאם לריבית הליבור, אולם ההלואה נלקחת
במט"ח ולכן גם מוחזרת במט"ח לפי שער המטבע ביום ההחזר.
יתרונות:
מתאימה למי שהכנסותיו במט"ח, או למי שקנה את הנכס להשקעה,
ומשכיר את הנכס לפי שער הדולר.
חסרונות:
1. לא מתאימה למי ששכרו החודשי בש"ח. מכוון שערי המט"ח נוטים
לתנודתיות גבוהה, ולכן ההחזר השקלי ישתנה מאוד בין חודש לחודש.


לפני לקיחת / מיחזור משכנתא רצוי להתיעץ עם מומחי
Maximus4u.


העמלה שלנו בנויה על בסיס הצלחה – לא חסכת לא שילמת!

הבנק תמיד ידאג למקסם את הרווח שלו.

Maximus4u תדאג למקסם את החיסכון שלך!

לבדיקת מיחזור המשכנתא שלך. צור קשר

08-9107251

יצירת קשר

שלח

 

תודה רבה.

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

אימייל:

 

*This field is required.

טלפון:

*This field is required.

שם:

*This field is required.

077-4460365

הצטרף >>

 

תודה רבה.

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

הצטרף >

 

תודה רבה.

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

לקבלת עדכונים:

הצטרף >

לקבלת עדכונים:

https://plus.google.com/110536292634466939450

הצטרף >>

 תודה רבה.

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

לקבלת עדכונים: