מיחזור משכנתאות

 

משכנתא בריבית "פריים"

משכנתא הנגזרת מרבית הפריים, בתוספת/החסרה של מקדם סיכון של הבנק.לרוב במשכנתאות הרבית תהיה פריים פחות מרווח הסיכון.

ריבית הפריים הינה ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5%. הריבית נקבעת ע"יבנק ישראל פעם בחודש.

הריבית כיום נמוכה מאוד (נכון לחודש 02/18 ריבית הפריים 1.6%), משכנתא פ - 0.5 % = 1.1% שנתי.

לאחרונה נשמעים יותר ויותר, מצד יועצי המשכנתאות בבנקים השונים, על כך שמשכנתא עלבסיס הפריים מסוכנת.

ההמלצה הרווחת בקרב יועצי המשכנתאות בבנקים להעדיף משכנתא ברבית קבועה צמודה למדד, ובמידת האפשר לשלב רכיב של,

כ 30% במשכנתא על בסיס הפריים.המלצת יועצי המשכנתאות הבנקאים אינה מדויקת, ויותר מכך מטעה.

להלן יתרונות וחסרונות משכנתא על בסיס הפריים.יתרונות:

1. הריבית נמוכה מאוד (נכון לחודש 02/18ריבית הפריים 1.6%), משכנתא פ - 0.5 % = 1.1% שנתי.

2. יתרת ההלואה איננה צמודה למדד, לכן הולכת וקטנה עם הזמן.

3. אין עמלת פירעון מוקדם בעת סילוק.

חיסרון: העלאה של ריבית הפריים ב 3% יכולה להגדיל את התשלום החודשי בכ- 25%,תלוי בתקופת המשכנתא. לדוגמא משכנתא של 400,000 ש"ח ל 20 שנה בריבית פריים- 0.5 נכון ל 02/2018 =1.1% שנתי, גובה ההחזר החודשי 1,875 ש"ח, במידה והפריים יעלה ל 5% שנתי יגדל ההחזר החודשי ל 2,466 ש"ח.הדבר נובע מכך שמשכנתא זו הגידול/קיטון בהחזר החודשי מבוצע בחודש הבא,לאחר העלאת/הורדת ריבית הפריים.לכאורה החיסרון גדול לעומת האלטרנטיבה רבית קבועה צמודה למדד. אולם אין זה נכון מכוון שגם במשכנתא זו אין ודאות לגבי גובה האנפלציה. תחזית לשנת 2018 הינה אינפלציה של 2%.גם אם האנפלציה תהיה רק 2.5% שנתי, והריבית על המשכנתא הינה 3.5% (ריבית קבועה),בפועל נשלם 6% שנתי. לעומת 1.2% שנתי במשכנתא על בסיס הפריים.הטענה הרווחת וכנראה גם הנכונה שרבית הפריים תעלה. הערכה זו תהיה בסבירות גבוהה מאוד.אולם אם נבחן את רבית הפריים מחודש ינואר 2004 ועד היום כ 6 שנים לאחר ניתן לראות שרביתהפריים הגבוהה ביותר בתקופה זו היתה 7%, וזאת גם רק לחודש אחד אוקטובר שנת 2006.לכן המסקנה הינה גם אם ריבית הפריים תהיה 7% שנתי ריבית משכנתא פריים- 0.8%תהיה 6.2% בלבד.מבדיקה שנערכה ע"י מומחי מקסימוס4יו מתברר שמי שלקח משכנתא על בסיס הפריים ב 6 שניםהאחרונות חסך עשרות אלפי ש"ח לעומת משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד.בנוסף במשכנתא פריים יתרת המשכנתא תקטן כל חודש. לעומת משכנתא צמודה שם כאשרהאנפלציה עולה התשלום החודשי עולה בשיעור המדד, ויתרת הקרן הצמודהנשארת לסוף התקופה.לכן יתכן שבמשכנתא צמודה נשלם מספר שנים אך יתרת המשכנתא לא תקטן,דבר שלא יקרה אף פעם במשכנתא על בסיס פריים.

מומחי מקסימוס4יו ישמחו לעמוד לשירותכם על מנת לבדוק את מיחזור המשכנתא שלכם.

הבנק תמיד ידאג למקסם את הרווח שלו.Maximus4u תדאג למקסם את החיסכון שלך!

העמלה שלנו בנויה על בסיס הצלחה בלבד - לא חסכת לא שילמת!

לבדיקת מיחזור המשכנתא שלך.

08-9107251

יצירת קשר

שלח

 

תודה רבה.

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

אימייל:

 

*This field is required.

טלפון:

*This field is required.

שם:

*This field is required.

077-4460365

הצטרף >>

 

תודה רבה.

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

הצטרף >

 

תודה רבה.

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

לקבלת עדכונים:

הצטרף >

לקבלת עדכונים:

https://plus.google.com/110536292634466939450

הצטרף >>

 תודה רבה.

פנייתך התקבלה בהצלחה

 

לקבלת עדכונים: