עמלת פרעון מוקדם, עמלת היוון

 עמלות פרעון מוקדם משכנתא

לבנקים בישראל מותר לגבות עמלות פרעון מוקדם בעת פרעון מלא / חלקי של משכנתא.
העמלות מפוקחות על ידי בנק ישראל, אולם עלותם עשוי להגיע לעשרות אלפי ש"ח,
תכנון נכון יכול לחסוך בחלק מהעמלות.
עמלות הפרעון המוקדם מורכבות מ 4 עמלות עיקריות.
 
עמלת היוון – עמלה זו נועדה לפצות את הבנק המלווה, בגין הפרשי ריביות בין הריבית
שנלקחה המשכנתא, לבין הריבית הממוצעת הנוכחית, כפי שמפורסם ע"י בנק ישראל כל
01 לחודש.
במידה והריבית הממוצעת גבוהה מהריבית של המשכנתא, לא תהיה עמלת היוון.
 
עמלת אי הודעה – עמלה בגובה %1.0 מהסכום הנפרע, העמלה תבוטל במקרה שהלקוח
יודע בכתב, 01 ימים לפני פרעון המשכנתא, על כך שברצונו לפרוע את המשכנתא. ההודעה
תקפה בין היום ה 11 להודעה עד היום ה 03 להודעה המוקדמת.
 
עמלת מדד ממוצע – תקפה רק למשכנתאות צמודות למדד, מדד המחירית לצרכן מתפרסם
 ב 51 לחודש. (לדוגמא מדד מאי מתפרסם ב 15 לחודש יוני). עמלת מדד ממוצע באה לפצות
את הבנק המלווה במקרה של פרעון משכנתא, בין 1-15 לחודש לפני פירסום המדד.
 
עמלה תפעולית – עמלה בגין העלות התפעולית של הפעולה, נכון לחודש מאי 0102 העלות
כ - 06 ש"ח.
 
חשוב מאוד לפני קבלת / פרעון הלואת משכנתא, לבדוק לאלה עמלות אתם מחויבית.
תכנון מוקדם עשוי לחסוך עשרות אלפי ש"ח בעת פרעון / מיחזור משכנתא.
 
הפרמטרים שכדאי לבדוק:
1. האם קיימת עמלת היוון.
2. האם יש צורך בהודעה בכתב ומראש לפני פרעון עתידי.
3. באיזה תאריך רצוי לפרוע את המשכנתא.
 
 


ריבית ממוצעת משכנתא

© כל הזכויות שמורות משה שפילר רו"ח
טלפון : 077-4460363 פקס: 077-4460364


האתר נבנה על ידי א.ר.פ.ס שירותי אינטרנט, הקמת אתרים , בנית אתרים